โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 20 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่ 23 พ.ค. – 6 มิ.ย.2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00น. – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)