วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ