เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 044-934036 ต่อ 115 (งานการเจ้าหน้าที่)