โรงพยาบาลพยุห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพยุห์
– โทร. 045-607112 ต่อ 103
– ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ)
– โรงพยาบาลพยุห์ ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะ ผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)