โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 35 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.00 น.) หมายเหตุ ผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงยีนส์