ศูนย์หม่อนไหม อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี เลขที่ 147 บ้านทุ่งมะแลง หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4542 6005 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ