สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว เลขที่ 390 หมู่ที่ 1 ถนนประชาอาสา ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น