โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 23 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 น. – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.) หมายเหตุ ผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย