โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก อ.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ