เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2
*ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ