วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.