โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.