โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)