คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  • เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2565
  • สมัครสอบในรูปแบบ ONLINE โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลิงค์รับสมัครงาน ONLINE) หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 น. (เวลา 15.01 – 08.59 น. ปิดระบบรับสมัครสอบ)
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักงานโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4302 1021 ต่อ 87809