กศน.อำเภอศรีธาตุ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีธาตุ ภาคเช้าเวลา 08.30- 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถาม รายละเอียด โทร. 080-2088320 หรือ 083-3277089