โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.) ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขั้น 4 โรงพยาบาลชุมแพ