โรงพยาบาลบัวเชด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โทร 044-579-076 ต่อ 100