สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)