สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น