เทศบาลตำบลตาลสุม รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตาลสุม ระหว่างวันที่ 14 – 26 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-959671