สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 0-4463-4993