โรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านไผ่ โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2565