ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.