เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

ประกาศฉบับที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1 ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
2 ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
3 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
4 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
5 ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
6 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
7 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลนครขอนแก่น หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-4322-5617 ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

ประกาศฉบับที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
2 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
3 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท
4 คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 12 – 20 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลนครขอนแก่น หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-4322-5617 ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น