ศูนย์สร้างทางขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ