สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น 1 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โทร 0-4251-5556 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลา ราชการ)