สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง