โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (บุคลากรภายนอก)
(1) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายวันละ 658 บาท
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) เดือนละ 1,000 บาท
เงินค่าตอบแทนจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉ 11) เดือนละ 2200 บาท

(2) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายวันละ 658 บาท
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) เดือนละ 1,000 บาท
เงินค่าตอบแทนจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการในสังกัดกระทรวสาธารณสุข (ฉ 11) เดือนละ 2,200 บาท

(3) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
อัตราค่าจ้างรายวันละ 363 บาท

(4) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายวันละ 363 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร ขอยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 44 ปี ชั้น 5 โรงพยาบาลวานรนิวาส
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (ในเวลาราชการเท่านั้น)