สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ(ยกเว้นวันหยุดราชการ)