สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น