โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ กำหนดเวลารับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โทร.0-4451-1757 ต่อ 22821,22822