โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 36.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน www.pcshsloei.ac.th พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและสแกนส่งทางอีเมล์ pcshsloei@pcshsloei.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2564