โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพบุรุษสวมกางเกง สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมเสื้อ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็น สุภาพชน)