สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ