โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.) ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมแพ