โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 39 อัตรา

  1. พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา
  2. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
  3. ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา 1 อัตรา
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 อัตรา
  5. พนักงานประจำตึก 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ