สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 31 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 21 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ