โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง 14 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเพชรวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  1.2 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก เคมี จำนวน 1 อัตรา
  1.3 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  1.4 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
  1.5 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
  1.6 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  1.7 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  1.8 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  1.9 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  1.10 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทนเดือนละ 12,530 บาท

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
– รับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-18 เมษายน 2566 ณ ห้องอำนวยการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
– สอบคัดเลือก วันที่ 20 เมษายน 2566