พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ฯ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ฯ จังหวัดลำปาง โทร 089-815-2202