สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

การสมัครสอบ และวัน เวลารับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ