โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

  1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
  2. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร