สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2564 ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันราชการ