โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 – 27 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับสมัครสอบวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.) ตามขั้นตอน ที่ http://www.uttaradit-hosp.go.th:81/UTTH_Job/Job_app.php