สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับสมัคร ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 14 มกราคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน