มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 11 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2565 โดยรับสมัครผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ระบบ Google form โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ลิงค์หน้าเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmut.ac.th https://personal.rmut.ac.th/ (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) และให้ผู้สมัครทำการยืนยันตัวตนโดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Gmail Account) เท่านั้น