สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 2 อัตรา

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เลขที่ 4/5 ถนนรอบกำแพงเมืองตะวันตก ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร 054-710246 ต่อ 12 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด