งานเด่นวันนี้

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 303 หมู่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามทางโทรศัพท์ 0 5310 4144