เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เฉพาะวันทำการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงใหม่