โรงพยาบาลสบเมย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 053-618080-42 ต่อ 102 (แต่งกายสุภาพ)