เทศบาลตำบลสารภี รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

การสมัคร ค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครและเอกสารในการสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ จำนวน 100.- บาท ในระหว่างวันที่ 7 – 20 เมษายน 2565 (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่